پاک کردن لکه چربی از روی فرش

پاک کردن لکه روغن و چربی از روی فرش

/%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86

لکه‌های روغن و چربی از مشکلات رایج در پاک‌سازی فرش‌ها هستند، که معمولاً از آشپزخانه، صنایع دستی یا حتی از کودکان بر روی فرش ایجاد می‌شوند. در ادامه، با روش‌های صحیح پاک‌کردن این لکه‌ها از سایت فرش خاص همراه خواهید بود.