آدامس معمولا به صورت رشته ای به فرش می چسبد که جدا کردن آن از فرش به آسانی امکان پذیر نیست. برای اینکه آدامس را از حالت رشته ای خارج کنید بهتر است آن را فریز نمایید.برای پاک کردن آدامس از فرش با این روش، یک قالب یخ را داخل یک عدد نایلون کوچک قرار داده و آن را بر روی آدامس بگذارید. کیسه مانع خیس شدن فرش توسط یخ می شود. در کمتر از یک دقیقه آدامس به حالت منجمد و سفت در می آید. بدین صورت آدامس یخ زده و از حالت چسبندگی خارج می شود. وقتی که آدامس به اندازه کافی سفت شد، با یک چاقو یا تیغ آن را به دقت از روی فرش بردارید.